web analytics

Tampopo

Watch Now

Rating:


Viewer Rating:


Coming Soon

Runtime:


114 Minutes

Overview:


A pair of truck drivers happen onto a decrepit roadside fast food stop selling ramen noodles and help the widowed owner, Tampopo, turn her establishment into a paragon of the "art of noodle soup making".

Cast:

Akio Tanaka
Chôei Takahashi
Ei Takami
Fukumi Kuroda
Gilyak Amagasaki
Hideji Ôtaki
Hisashi Igawa
Hitoshi Takagi
Isao Hashizume
Ken Watanabe
Kensô Katô
Kinzoh Sakura
Kōji Yakusho
Mariko Okada
Mario Abe
Masahiko Tsugawa
Nobuko Miyamoto
Nobuo Nakamura
Rikiya Yasuoka
Ryutaro Otomo
Sen Hara
Setsuko Shinoi
Toshimune Kato
Tsutomu Yamazaki
Yoshi Kato
Yoshihei Saga
Yoshihiro Katô

Genres:

Comedy
Western

blog comments powered by Disqus